Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste. Rekisteriseloste ja tietosuoja päivitetty 4.2.2021.

1. Rekisterinpitäjä
Kuura Design Oy
Graniittitie 13 A 27
00710 Helsinki
Y-tunnus 2998256-2

2. Rekisteriasioita koskevat tiedustelut
asiakaspalvelu@stellae.fi.

3. Rekisterin nimi
Stellae.fi -asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterin tarkoitus on ylläpitää asiakassuhdetta. Käyttäjän henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:

  • asiakassuhteen ylläpito ja hoitaminen, kuten tilausten käsittely
  • asiakaspalvelun kehittäminen
  • tuotteiden ja palveluiden markkinointi

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennetaan rekisteröityneen ja/tai tilauksen tehneen henkilön yhteystiedot ja tilaushistoria. 

6. Henkilötietojen käyttö
Päätarkoitus tietojen ja henkilötietojesi keruulle on tilausten käsittely ja toimitus.

7. Tietojen luovuttaminen ja siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietojasi ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman nimenomaista suostumustasi. Luovutamme palveluntarjoajillemme ainoastaan sellaisia henkilötietoja, joita tarvitaan Stellae.fi kanssa solmimasi asiakassuhteen hoitamiseksi. Näissä tapauksissa noudatamme tarkoin EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (EU 2016/679). Tietojen luovutus rajoittuu minimiin:

  • Posti: Henkilötietosi välitetään Postille siltä osin kuin niitä tarvitaan tuotteiden toimittamiseen.
  • Paytrail: Maksutietosi välitetään toimeksiannon saaneelle luottolaitokselle maksun käsittelyä varten.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Asiakasrekisteriin sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmään tallennettuja rekisterin sisältämiä tietoja on oikeutettu käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät.

9. Tietojen tarkastusoikeus ja korjaaminen 
Rekisteröidyllä käyttäjällä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Omia tietoja pääsee tarkastelemaan kirjautumalla verkkokauppaan Oma tili -linkistä. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Tietojen korjauspyynnössä on yksilöitävä korjattava virhe ja ilmoitettava korjatut tiedot. Korjauspyynnön toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee olla yhteydessä yhteyshenkilöön.

10. Muut rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käyttö laissa määriteltyihin tarkoituksiin. Tällainen kielto voidaan antaa milloin tahansa asiakaspalvelu@stellae.fi -osoitteeseen.